Vymáhání pohledávek

Získáme pro Vás peníze z běžných pohledávek i z těžko vymožitelného dluhu. Zastoupíme Vás jak v mimosoudním řešení celé situace, tak v soudním sporu. Úzce spolupracujeme s exekutorem i insolvenčním správcem a jejich náhled nám pomůže Vaši věc dotáhnout do zdárného konce. Uděláme vše pro to, aby se Vám vrátilo to, co Vám patří.

 

Klienty zastupujeme:

 • v mimosoudním řešení úhrady pohledávky / dluhu
 • v soudním vymáhání pohledávky
 • před rozhodčím soudem
 • v exekučním řízení
 • v insolvenčním řízení

Za klienty nejčastěji činíme tyto právní úkony:

Sepisujeme:

 • Předžalobní výzvy
 • dohody o narovnání
 • žaloby o zaplacení

Podáváme:

 • návrh na vydání elektronického platebního rozkazu
 • návrh na vydání evropského platebního rozkazu
 • návrh na zahájení exekuce
 • přihlášky pohledávky do exekučního řízení
 • přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení

A mnoho dalších právních úkonů. Klientům zajišťujeme kompletní servis při správě jejich pohledávek.

Martin Hykel

advokát / společník

Marta Jančatová

Advokátní koncipient