Výběrové řízení

Potřebujete zorganizovat výběrové řízení nebo v něm naopak uspět? Žádali jste o dotaci z EU a potřebujete vybrat dodavatele? Nebo se jím chcete stát? To, co se pro Vás může zdát složité a přemýšlíte, jestli by nebylo lepší to vzdát, je pro nás denní chleba, který známe z obou stran.

Právní služby poskytujeme zadavatelům i dodavatelům, a to ve všech fázích zadávacího a výběrového řízení. Spolupracujeme s veřejným i soukromým sektorem.

Naší specializací jsou zejména výběrová řízení z pohledu příjemce dotací. Nad rámec výběrových řízení pomáháme ve sporech s poskytovatelem dotací, dotačními audity či právní analýzou na definici jednoho podniku.

 

  • kompletní administrace všech druhů zadávacích a výběrových řízení v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek a dle pravidel pro výběr dodavatele
  • tvorba zadávacích podmínek včetně potřebné smluvní dokumentace
  • zastupování zadavatele u posuzování kvalifikace a hodnocení nabídek
  • zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • poradenství dodavatelům při sestavování a podávání nabídek
  • pomoc dodavatelům při porušení zákona ze strany zadavatele
  • poradenství při vyřizování žádosti o dotaci

Filip Hořínek

advokát / společník

Martin Čajka

advokát / společník

Barbara Hublová

Paralegal