Mgr. Filip Hořínek

advokát / společník

Filip promoval na Masarykově univerzitě v Brně v roce 2013, kdy zároveň studoval historii, která je jeho vášní.

 +420 725 434 597  filip.horinek@3advokaticz 34bepxt File:LinkedIn logo initials.png - Wikipedia LinkedIn profil

Zřejmě i z hlubokých znalostí historie plynou Filipovy silné morální zásady. Maximální důstojnost a vážnost je pro něj obrazem advokacie. Tyto zásady projevoval už při své praxi v advokátní kanceláři JUDr. Kubína a později po boku advokáta Mgr. Metelky. Díky své každodenní tvrdé práci se stal odborníkem především na občanské právo – hlavně oblast rodinného práva a nemovitostí. Hodně zkušeností nabral také v trestním právu.

Když se Filip ve volném čase nevěnuje čtení historických nebo filozofických děl, vydává se za dobrodružstvím po světě. Díky knihám od Jacka Londona, Mika Waltariho nebo C.S. Lewise a návštěvám Aljašky, Kanady nebo Skotska získal neobyčejný rozhled. Své znalosti a zkušenosti kromě klientů rád předává i svým dvěma krásným dcerám.